Bansträckning

Bansträckning

10 km

Banan mäter 10 km och går väster om gamla E6:an.
Den är relativt flack, lättsprungen och består till ca 90 % av asfalt och 10 % grus.
Start och målgång sker vid Åsaskolans fotbollsplaner.
Nytt för i år är att vi tillämpar startmatta. Så tiden börjar inte räknas förrän man springer över den. Löparna springer sedan ut mot havet och springer en sträcka längs vattenbrynet innan de vänder åter mot målområdet.
Barnens bansträckning håller sig i närheten av start/målområdet.

5 km

5 km banan är utmätt, start och mål är samma som milen.
Efter ca 2,5 km kommer man att springa samma avslutande bana som milloppet.
Under 5 km loppet är det ungefär halvvägs en vätskekontroll.

Bägge banorna är kontrollmätta med hjul